Vilka var modsen?

Modsens födelse i england

I början av 1960-talet befann sig England i ett tillstånd av förändring. Att mods-kulturen växte fram under denna tid är ingen överraskning med tanke på de sociala och politiska omvälvningar som ägde rum. Ungdomar reagerade på sina föräldrars värderingar och skapade en ny kultur för sig själva genom att anta en helt annan uppsättning seder och bruk än dem – inklusive klädstilar. 

Engelska ungdomar åstadkom en revolution inom modet genom att förkasta den konservativa klädkod som de vuxna föredrog och välja kläder med ljusa färger eller ovanliga snitt – tecken på uppror mot traditionen. De omfamnade individualitet, precis som de hade avvisat konformitet, och skapade en ny stil som var helt egen: “Swinging London”. Med sina motorcyklar och mopeder kunde man se dem åka runt i Soho, men de spred sig snart till resten av England.

När modsen kom till Sverige

Modskulturen kom till Sverige på 60-talet. De svenska medierna bidrog också genom att publicera artiklar med foton av populära engelska band, som blev en inspirationskälla för många unga i Sverige. Samtidigt hade många svenska ungdomarna tröttnat på att klä sig som sina föräldrar.

Modsen blev rikskända efter Hötorgskravallerna 1965, då mods och andra ungdomar drabbade samman, och efteråt kom modsen att pekades ut som sysslolösa ungdomar med långt hår och knarkproblem.

Social utsatthet

1968 kom filmen “Dom kallar oss mods” som visade mods-kulturens baksida, med missbruk och hemlöshet. 60-talet var en tid där många barn fortfarande kom i kläm, och de sökte sig ofta till mods-kulturen som tonåringar. En av orsakerna till att barn hade svår barndom under denna tid var att det inte fanns allmänn aborträtt i Sverige, och det gjorde att många föräldralösa barn hamnade på barnhem där systemet inte kunde ge dem vad de behövde. Ett annat problem var social utsatthet som arbetslösa föräldrar eller fattigdom.

Ungdomens kultur

Hos modsen ser vi mycket av det vi ofta ser i ungdomskultur: socialutsatthet, utpekning av den äldre generationen som stökiga, men också en kärlek till musik, mode, kultur och teknik. Detta var en tid då ungdomskulturen inte hade blivit en del av det kommersiella maskineriet, utan förblev självständig.

Ungdomskulturer föds ur socialt utanförskap och försöker alltid hålla sig unik och självständig ifrån samhället i stort. Något som är vanligt i många subkulturer i dag, och antagligen kommer att fortsätta att vara det i framtiden.

Länge leve modsen!

Galleri

Festklänning med kort kjol och byxkjol av den brittiska designern Mary Quant.